Nase stravenka: Jak na ni ušetřit a vytěžit maximum?

Nase Stravenka

Výhody stravenek pro firmy

Stravenky, jako například ty od Naše Stravenka, se staly běžnou součástí českých firem. Proč? Protože přinášejí řadu výhod jak pro zaměstnance, tak i pro samotné firmy. Zaměstnavatelé mohou prostřednictvím stravenek přispět na stravování svých zaměstnanců a zároveň ušetřit na daních a odvodech. Tento benefit je daňově uznatelným nákladem, což firmám snižuje daňový základ. Navíc ušetří i na odvodech na sociální a zdravotní pojištění z poskytnutých stravenek. Stravenky tak představují efektivní způsob, jak firmám optimalizovat náklady na zaměstnance. Kromě finančních benefitů přinášejí stravenky i benefity nefinanční. Motivace a spokojenost zaměstnanců je v dnešní době klíčová a stravenky jsou vnímány jako atraktivní zaměstnanecký benefit. To vede ke zvýšení motivace, loajality a spokojenosti zaměstnanců. Stravenky také firmám usnadňují administrativu. Odpadá jim starost s organizací vlastního stravování a s tím spojené náklady. Systém stravenek je navíc flexibilní a firmy si mohou zvolit takový systém, který jim nejvíce vyhovuje.

Daňové odpočty pro zaměstnavatele

Stravenky, neboli stravenkovací poukázky, jsou oblíbeným zaměstnaneckým benefitem. Víte ale, že stravenky pro zaměstnance znamenají daňové odpočty i pro vás jako zaměstnavatele? Pokud svým zaměstnancům přispíváte na stravování formou stravenek, můžete si tyto náklady odečítat z daní. Abyste na tento odpočet dosáhli, musí hodnota stravenky splňovat zákonem stanovené limity. V roce 2023 je to maximálně 70 % z hodnoty stravného pro zaměstnance na pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Důležité je také, aby stravenky vydával váš smluvní partner, tedy společnost, která se zabývá vydáváním stravenek. Zaměstnanci pak mohou stravenky využít k úhradě obědů a dalších jídel v široké síti restaurací a obchodů s potravinami. Nezapomeňte, že daňové zákony se mohou měnit, proto je vždy vhodné si ověřit aktuální informace u vašeho daňového poradce nebo na webových stránkách Finanční správy.

Úspora na sociálním a zdravotním pojištění

Stravenky, neboli stravenkový paušál, se staly běžnou součástí benefitních balíčků pro zaměstnance. Pro zaměstnavatele představují zajímavou možnost, jak ušetřit na odvodech na sociální a zdravotní pojištění. Příspěvek na stravování formou stravenek totiž nepodléhá těmto odvodům, a to až do určité zákonem stanovené výše. Zaměstnavatel tak může svým zaměstnancům přispět na stravu a zároveň snížit náklady na jejich mzdové náklady. Pro zaměstnance je zase stravenka vítaným benefitem, který jim pomáhá pokrýt náklady na stravování během pracovní doby. Využití stravenek má pozitivní dopad i na státní rozpočet. Díky podpoře stravování formou stravenek se snižuje počet lidí, kteří si nosí jídlo z domova, a zvyšuje se tak poptávka po službách restaurací a dalších stravovacích zařízení. To má pozitivní dopad na tržby těchto podniků a v konečném důsledku i na výběr daní. Stravenky tak představují výhodný systém pro všechny zúčastněné strany – zaměstnavatele, zaměstnance i stát.

Motivační faktor pro zaměstnance

Stravenky se staly běžnou součástí benefitních balíčků a není se čemu divit. Pro zaměstnance představují vítanou finanční injekci, která jim pomáhá pokrýt náklady na stravování. Zaměstnavatelé zase oceňují jejich motivační potenciál a daňové výhody. Stravenky totiž fungují jako nenáročný a efektivní nástroj, jak zvýšit spokojenost a loajalitu zaměstnanců. Prostřednictvím stravenek dáváte svým lidem najevo, že vám na nich záleží a že se staráte o jejich potřeby. Navíc jim umožňujete dopřát si kvalitnější a pestřejší stravu, což se pozitivně projeví na jejich zdraví a energii. Spokojený a motivovaný zaměstnanec je pro každou firmu k nezaplacení. Investujte do stravenek a sledujte, jak se vaše investice vrací v podobě vyšší produktivity, kreativity a pozitivní atmosféry na pracovišti.

Vliv stravenek na produktivitu

Stravenky, neboli stravenkový paušál, se staly běžnou součástí odměňování zaměstnanců. Zaměstnavatelé je vnímají jako benefit, který může pozitivně ovlivnit motivaci a produktivitu. Zaměstnanci oceňují možnost platit stravenkami v restauracích a obchodech, čímž šetří své vlastní prostředky. Otázkou však zůstává, zda stravenky skutečně vedou k vyšší produktivitě práce. Studie ukazují, že spokojení a motivovaní zaměstnanci podávají lepší pracovní výkony. Stravenky mohou k této spokojenosti přispět, jelikož usnadňují zaměstnancům přístup k pravidelnému a kvalitnímu stravování. Dobře živený zaměstnanec má více energie a lépe se soustředí na práci. Kromě toho stravenky snižují finanční zátěž zaměstnanců, což se pozitivně odráží na jejich psychické pohodě a snižuje stres. Stravenky pro zaměstnance tak mohou být vnímány jako investice do lidského kapitálu, která se firmě v konečném důsledku vyplatí. Je však důležité zdůraznit, že stravenky samy o sobě nejsou zárukou vysoké produktivity. Pro dosažení optimálních výsledků je nutné je kombinovat s dalšími motivačními faktory, jako je spravedlivé ohodnocení, příjemné pracovní prostředí a možnosti profesního růstu.

Vlastnost Papírové stravenky Elektronické stravenky
Forma Papírové poukázky Digitální zůstatek na kartě nebo v aplikaci
Přijímané provozovny Omezený počet smluvních restaurací a obchodů Širší síť smluvních provozoven, často i online obchody s potravinami
Ztráta/poškození Riziko ztráty hodnoty při ztrátě/poškození stravenky Nižší riziko ztráty hodnoty, možnost blokace karty

Správa a distribuce stravenek

V dnešní době existuje mnoho způsobů, jak spravovat a distribuovat stravenky pro zaměstnance. Firmy se mohou rozhodnout pro tradiční papírové stravenky, které se rozdávají zaměstnancům každý měsíc. Tato metoda je sice stále poměrně rozšířená, ale přináší s sebou i určité nevýhody. Zaměstnanci mohou stravenky ztratit nebo zapomenout doma a pro firmy je s tím spojena administrativa a náklady na tisk a distribuci.

Modernější a efektivnější alternativou jsou elektronické stravenky, které fungují na bázi platební karty. Zaměstnanci dostávají každý měsíc určitý kredit na svou stravenkovou kartu, kterou pak mohou platit v restauracích a obchodech s potravinami. Elektronické stravenky jsou pohodlnější pro zaměstnance i firmy. Zaměstnanci je nemohou ztratit a firmy ušetří čas a peníze za administrativu.

Při výběru způsobu správy a distribuce stravenek by firmy měly zvážit několik faktorů, jako je počet zaměstnanců, typ podnikání a preference zaměstnanců. Důležité je také zohlednit dostupnost restaurací a obchodů, které daný typ stravenek akceptují.

Náklady spojené se stravenkami

Stravenky, neboli stravenkové poukázky, jsou oblíbeným zaměstnaneckým benefitem v České republice. Pro zaměstnance představují možnost ušetřit na stravování, pro zaměstnavatele pak daňově uznatelný náklad. S vydáváním stravenek jsou však spojeny i určité náklady. Zaměstnavatel hradí poskytovateli stravenek provizi za jejich administraci a distribuci. Výše provize se liší v závislosti na poskytovateli a objemu objednávky, obvykle se pohybuje v rozmezí 2-5 % z nominální hodnoty stravenek. Dalšími náklady mohou být poplatky za personalizaci stravenek, například jménem zaměstnance nebo logem firmy. Zaměstnavatel si může vybrat mezi papírovými a elektronickými stravenkami. Elektronické stravenky, často ve formě platební karty, s sebou nesou nižší administrativní náklady a jsou ekologičtější. Papírové stravenky jsou pro některé zaměstnance stále preferovanou volbou, ale jejich distribuce a manipulace s nimi je nákladnější. Pro zaměstnance je důležité vědět, že stravenky podléhají zdanění. Daň z příjmů se strhává z části hodnoty stravenky, která přesahuje stanovený limit. V roce 2023 je tento limit stanoven na 70 % z ceny stravného pro pracovní cesty trvající 5 až 12 hodin. Zdražení stravenek je často diskutovaným tématem. Vlivem inflace a rostoucích cen potravin se hodnota stravenek nemusí vždy rovnat ceně oběda. Zaměstnanci i zaměstnavatelé by měli sledovat aktuální trendy a zvážit případnou úpravu nominální hodnoty stravenek.

Trendy v oblasti stravenek

Svět stravenek se neustále vyvíjí a trendy se mění s dobou. Papírové stravenky, které si pamatujeme z dřívějška, pomalu ustupují do pozadí a nahrazují je modernější a flexibilnější řešení. Stále více firem volí pro své zaměstnance stravenkové karty, které přináší řadu výhod. Zaměstnanci s nimi mohou platit v široké síti restaurací, obchodů a dalších zařízení, a to nejen za obědy, ale i za nákup potravin. Elektronické stravenky také zjednodušují administrativu a snižují náklady firem.

Oblíbeným trendem je i personalizace stravenkových programů. Firmy si mohou zvolit výši příspěvku na stravování a zaměstnanci pak mají možnost si vybrat z nabídky benefitů, které jim nejvíce vyhovují. Oblíbené jsou například příspěvky na zdravé stravování, dovoz jídla nebo nákup vitamínů.

V neposlední řadě se do popředí dostávají i mobilní aplikace, které usnadňují správu stravenek a umožňují zaměstnancům sledovat jejich zůstatky, historii plateb a další informace. Trendy v oblasti stravenek jasně ukazují, že flexibilita, digitalizace a personalizace jsou klíčové faktory, které ovlivňují výběr firem i spokojenost zaměstnanců.

Stravenky? Pro někoho nutnost, pro jiného příjemný benefit. Ať už je vnímáte jakkoli, jedno je jisté - oběd bez starostí je k nezaplacení.

Hana Novotná

Digitální stravenky a jejich výhody

Digitální stravenky, často označované jako elektronické stravenky, se v posledních letech stávají stále populárnější alternativou k papírovým stravenkám. Pro zaměstnance i zaměstnavatele přinášejí řadu výhod. Zaměstnanci ocení především jejich praktičnost. Digitální stravenky fungují na principu platební karty nebo mobilní aplikace, takže je už nemusíte nosit s sebou. Snadno je nabijete online a platíte s nimi u stále rostoucího počtu obchodníků. Zaměstnavatelé zase těží ze zjednodušené administrativy. Digitální stravenky odbourají nutnost objednávání, distribuce a evidence papírových poukázek. Elektronický systém navíc umožňuje flexibilní nastavení výše příspěvku a jeho čerpání. Mezi nejznámější digitální stravenky na českém trhu patří například Edenred, Sodexo, Up Česká republika nebo Benefit Plus. Výběr správného poskytovatele závisí na individuálních potřebách a preferencích firmy. Důležité je zvážit výši poplatků, šíři akceptační sítě a další benefity, které daný systém nabízí. Digitální stravenky jsou moderním a efektivním řešením, které přináší benefity pro obě strany pracovního poměru.

Legislativní rámec stravenek

Stravenky, neboli stravenkový paušál, jsou v České republice oblíbeným zaměstnaneckým benefitem. Jejich fungování se řídí zákonem o daních z příjmů a souvisejícími vyhláškami. Zaměstnavatel může svým zaměstnancům přispívat na stravování prostřednictvím stravenek až do výše 70 % horní hranice stravného, které platí pro zaměstnance na pracovní cestě. Pro rok 2023 je tato hranice stanovena na 108 Kč, zaměstnavatel tak může na stravenky přispět maximálně 75,60 Kč za každý odpracovaný den. Zaměstnanec se na úhradě stravenky obvykle finančně podílí. Výhodou stravenek pro zaměstnance je jejich osvobození od daně z příjmů fyzických osob a sociálního a zdravotního pojištění. Pro zaměstnavatele představuje příspěvek na stravenky daňově uznatelný náklad. Stravenky lze využít k úhradě stravování v restauracích, jídelnách a dalších stravovacích zařízeních, která stravenky akceptují. Seznam těchto zařízení se liší podle společnosti, která stravenky vydává. Mezi nejznámější společnosti poskytující stravenky v České republice patří Edenred, Sodexo a Up Česká republika.

Budoucnost stravenek v České republice

Systém stravenek pro zaměstnance je v České republice dlouhodobě zavedeným benefitem. Zaměstnanci si zvykli na možnost platit stravenkami v restauracích a obchodech a firmy oceňují daňové výhody, které jim poskytují. V posledních letech se ale objevují nové trendy, které by mohly budoucnost stravenek ovlivnit. Jedním z nich je digitalizace. Stále více firem přechází na elektronické stravenky, které fungují na bázi platebních karet. Elektronické stravenky přinášejí řadu výhod, jako je jednodušší administrace, nižší náklady a větší bezpečnost. Dalším trendem, který by mohl ovlivnit budoucnost stravenek, je rostoucí popularita benefitních systémů typu cafeteria. V rámci těchto systémů si zaměstnanci sami volí benefity, které jim nejvíce vyhovují. Stravenky tak musí čelit konkurenci ze strany jiných benefitů, jako jsou příspěvky na penzijní připojištění, životní pojištění nebo volnočasové aktivity. I přes tyto trendy se zdá, že stravenky si v České republice i nadále udrží své místo. Jsou to oblíbený benefit jak pro zaměstnance, tak pro firmy a jejich digitalizace jim dává potenciál pro další rozvoj.

Publikováno: 08. 07. 2024

Kategorie: Finance

Autor: Nela Kolarová

Tagy: nase stravenka | stravenky pro zaměstnance