Revolutionární antikoncepční metoda: Nitroděložní tělísko - Bezpečná ochrana a pohodlnost pro ženy

Nitroděložní Tělísko

V dnešní době existuje mnoho metod antikoncepce a jednou z nejúčinnějších a nejpohodlnějších je nitroděložní tělísko. Tento malý plastový předmět má obvykle tvar písmene T a je vložen do děložní dutiny. Jeho účinnost v prevenci těhotenství je velmi vysoká a u mnoha žen je oblíbený zejména pro svou nízkou údržbu a dlouhodobý efekt. Nicméně, jak každá metoda antikoncepce, i nitroděložní tělísko má své vlastnosti, o kterých by si každá žena měla být vědoma před jeho zavedením. V tomto článku si podrobněji popíšeme, co nitroděložní tělísko je, jak funguje, jaké jsou jeho výhody a nevýhody a kdo by ho mohl použít.

Co je nitroděložní tělísko a jak funguje

Nitroděložní tělísko (NDT) je jeden z nejúčinnějších typů antikoncepce. Jedná se o malý plastový předmět, který lékař umístí do děložní dutiny ženy. NDT funguje dvěma způsoby: zaprvé, mění vnitřní prostředí dělohy tak, aby byla nevhodná pro oplodnění vajíčka a druhým způsobem je to, že brání spermiím v průchodu do dělohy. NDT se obvykle ukládá během menstruace a má platnost několik let. Tato metoda antikoncepce je vhodná pro ženy, které si přejí dlouhodobou, spolehlivou ochranu proti těhotenství bez nutnosti denního užívání tablet.

Různé typy nitroděložních tělísek

Existuje několik různých typů nitroděložních tělísek, které se liší velikostí, tvarem, materiálem a trváním. Mezi nejčastěji používané patří měděné nitroděložní tělísko, které obsahuje měděnou drátek a chrání před otěhotněním po dobu 5-10 let. Dalším typem jsou hormonální nitroděložní tělíska, která uvolňují hormony pro potlačení ovulace a tím i otěhotnění po dobu 3-5 let. Existuje také systém dvoufázového uvolňování hormonů, který je schopen regulovat množství uvolňovaných hormonů v závislosti na fázi menstruačního cyklu ženy. Každý typ nitroděložního tělíska má své výhody a nevýhody a je důležité si vybrat ten nejvhodnější pro konkrétní ženu s ohledem na její zdravotní stav a další individuální faktory.

Výhody a nevýhody používání nitroděložního tělíska

Nitroděložní tělíska jsou jedním z mnoha typů antikoncepčních metod dostupných pro ženy. Tyto malé plastové zařízení se umisťují do dělohy a uvolňují hormonální látky, které brání těhotenství. Mezi hlavní výhody používání nitroděložního tělíska patří jeho vysoká účinnost - při správném používání je to jedna z nejspolehlivějších antikoncepčních metod -, celková snadnost v použití a fakt, že není nutné si na ni připomínat každodenně myslet. Navíc, nitróza se nedotýká sexuálního chování a nechrání jen před těhotenstvím, ale také snižuje riziko nádorů na děloze.

Na druhou stranu, nitroděložní tělíska mají také své nevýhody. Nitrózy mohou způsobit vedlejší účinky, jako jsou silné bolesti břicha, krvácení a změny menstruačního cyklu. Dále se mohou objevit infekce v důsledku cizorodých materiálů umístěných v děloze. Existuje také riziko perforace dělohy během umísťování nitroděložního tělíska, i když to je velmi vzácné. Je důležité, aby si ženy před zahájením této antikoncepční metody uvědomily jak její výhody, tak nevýhody a diskutovaly o svých obavách s lékařem, aby mohly udělat nejlepší rozhodnutí pro sebe a své těla.

Jak se nitroděložní tělísko vkládá a odstraňuje

Nitroděložní tělísko je jeden z nejefektivnějších typů antikoncepce, kterým se ženy mohou chránit před těhotenstvím. Vkládání nitroděložního tělíska je relativně jednoduchý proces, který vyžaduje vstup do dělohy a umístění tělíska uvnitř. Odborníci doporučují, aby tento postup prováděl zkušený lékař nebo gynekolog. Odstraňování nitroděložního tělíska je rovněž snadné a rychlé. Lékař obvykle používá tenkou pinzetu, aby ho za jeho nitroděložní vlákna vytáhl ven. Pokud žena plánuje další těhotenství, může si nechat vkládat nové nitroděložní tělísko ihned po odstranění toho předchozího.

Bezpečnost a účinnost nitroděložního tělíska

Bezpečnost a účinnost nitroděložního tělíska jsou nejdůležitějšími faktory, které zohledňují ženy při výběru této antikoncepční metody. Nitroděložní tělísko je jednou z nejspolehlivějších forem antikoncepce na trhu a pokud je správně umístěno, může poskytnout ochranu proti těhotenství po dobu 3-10 let. Ovšem přestože je používání nitroděložního tělíska považováno za bezpečné, existuje také řada vedlejších účinků a rizik spojených s touto metodou. Proto je důležité diskutovat o výhodách a nevýhodách s kvalifikovaným lékařem před rozhodnutím o použití nitroděložního tělíska jako antikoncepce.

Možné vedlejší účinky a komplikace

Při aplikaci nitroděložního tělíska mohou nastat některé vedlejší účinky. Tyto účinky se vyskytují jen u menší části uživatelek a jsou obvykle mírné. Někdy se může během prvních pár měsíců vyskytnout silnější krvácení, bolesti břicha nebo zvýšená citlivost prsou. U některých žen se také může vyskytnout akné nebo pozorovat změna sexuálního apetitu. Vzácným, avšak vážným komplikacím voji případů patří perforace dělohy, infekce nebo alergická reakce na materiál nitroděložního tělíska. Je tedy důležité pravidelně kontrolovat umístění a stav tělíska, aby byla minimalizována rizika spojená s jeho užíváním.

Kdo by měl zvážit použití nitroděložního tělíska

Použití nitroděložního tělíska jako antikoncepce je vhodné pro ženy, které chtějí dlouhodobou a spolehlivou ochranu před nechtěným těhotenstvím. Toto tělísko se doporučuje zejména pro ženy, které mají potíže s užíváním antikoncepčních tablet nebo jsou náchylné k zapomínání na jejich užívání. Nitroděložní tělíska jsou také vhodná pro ženy, které se vyhýbají hormonálním metodám antikoncepce, protože tento typ tělíska neprodukuje žádné hormony. Vzhledem ke svým vlastnostem spojeným s účinností a bezpečností jsou nitroděložní tělíska ideálním řešením pro mnoho žen hledajících spolehlivou metodu antikoncepce.

Časté otázky a odpovědi o nitroděložním tělísku

Pokud uvažujete o antikoncepci, možná jste zvědaví na nitroděložní tělísko (NDT). NDT je malé antikoncepční zařízení vložené do dělohy a může poskytnout dlouhodobou a spolehlivou ochranu před těhotenstvím. Pokud se zajímáte o toto zařízení, zde jsou některé časté otázky a odpovědi k tomuto tématu:

1. Jak funguje NDT?

NDT uvolňuje malé množství hormonů nebo mědi do dělohy a brání tím oplodnění vajíčka nebo přichycení oplozeného vajíčka na děložní stěnu.

2. Jak dlouho vydrží NDT?

Mnoho druhů NDT poskytuje ochranu po dobu několika let, ale konkrétní délka závisí na typu NDT, který používáte.

3. Jak se NDT vkládá?

NDT se vkládá lékařem nebo sestrou během krátkého návštěvy ordinace.

4. Může NDT spadnout nebo se vytlačit?

Existuje malý riziky, že se NDT může posunout nebo vypadnout, ale to je poměrně neobvyklé. Pokud se obáváte, poraďte se se svým lékařem.

5. Může NDT ovlivnit menstruační cyklus?

Ano, mnoho žen zaznamenává změny v menstruačním cyklu, včetně lehčích a kratších období nebo dokonce absence menstruace.

6. Je NDT vhodné pro každou ženu?

NDT není vhodné pro některé ženy, jako jsou ty s rakovinou dělohy nebo problémy s infekcemi v pánvi. Je důležité konzultovat použití NDT se svým lékařem a rozhodnout se na základě vašich individuálních okolností.

7. Jak rychle mohu otěhotnět po odstranění NDT?

Většina žen otěhotní do jednoho roku po odstranění NDT.

Pamatujte si, že každá žena je jiná a antikoncepce by měla být přizpůsobena jejím potřebám a zdravotnímu stavu. Pokud máte další otázky k nitroděložnímu tělísku, obraťte se na svého lékaře nebo gynekologa.

Celkově lze tedy konstatovat, že nitroděložní tělísko patří mezi vysoce účinné a spolehlivé metody antikoncepce, které nabízí řadu výhod. Jejich aplikace je poměrně snadná a riziko komplikací či vedlejších účinků je minimální. Nicméně jako každou antikoncepci i nitroděložní tělíska není možné doporučit všem ženám bez rozdílu a měly by být zvažovány individuálně s ohledem na zdravotní stav a potřeby jednotlivých pacientek. V každém případě by měla být volba metod antikoncepce pečlivou záležitostí konzultovanou s odborným lékařem.

Publikováno: 30. 10. 2023

Kategorie: Zdraví

Autor: Nina Skálová

Tagy: nitroděložní tělísko | antikoncepční nitroděložní tělísko