Stravenky nebo stravné 2021: Kolik vám náleží?

Stravné 2021

Výše stravného v roce 2021

V roce 2021 se výše stravného odvíjela od délky pracovní cesty. Pokud pracovní cesta trvala 5 až 12 hodin, náleželo zaměstnanci stravné ve výši 76 Kč. U pracovních cest v délce 12 až 18 hodin činila sazba stravného 128 Kč. Jestliže pracovní cesta trvala déle než 18 hodin, měl zaměstnanec nárok na stravné ve výši 228 Kč. Zaměstnavatel mohl tyto částky poskytnout v hotovosti před odjezdem na pracovní cestu, nebo je proplatit později na základě vyúčtování. Důležité je zmínit, že zaměstnavatel nemusel proplácet stravné v plné výši. Mohl uplatnit snížení o poskytnuté stravování. Například, pokud zaměstnavatel poskytl zaměstnanci na pracovní cestě oběd zdarma, mohl snížit stravné o hodnotu poskytnutého oběda.

Zdanění stravného pro zaměstnance

Stravné, neboli příspěvek na stravování, je benefit, který mnozí zaměstnavatelé poskytují svým zaměstnancům. Jeho zdanění má svá specifika. Pro zaměstnance je stravné osvobozeno od daně z příjmů fyzických osob i od sociálního a zdravotního pojištění, a to až do výše stanovené zákoníkem práce. V roce 2023 je tato hranice stanovena na 70 % stravného poskytovaného zaměstnancům v hotovosti, maximálně však 82,60 Kč za odpracovanou směnu. Zaměstnavatel si může výdaje na stravenky uplatnit jako daňově uznatelný náklad, ale pouze do výše 55 % ceny stravného. Zdanění stravného se tedy liší pro zaměstnance a zaměstnavatele a je důležité znát aktuální legislativní podmínky.

Stravenky versus finanční příspěvek

V České republice se vedou dlouhé debaty o výhodách a nevýhodách stravenek oproti finančnímu příspěvku na stravování. Stravenky, papírové či elektronické, slouží jako specifický platební prostředek určený k nákupu jídla a potravin. Zaměstnavatel je proplácí se slevou a pro zaměstnance představují daňově zvýhodněný benefit. Finanční příspěvek je naopak jednodušší na administrativu a zaměstnanci s ním mohou volněji nakládat.

Zastánci stravenek argumentují jejich pozitivním dopadem na stravovací návyky a podporou restaurací a obchodů s potravinami. Kritici naopak poukazují na omezenou možnost výběru u stravenek a na poplatky, které si účtují společnosti vydávající stravenky. Finanční příspěvek vnímají jako flexibilnější a transparentnější variantu.

Volba mezi stravenkami a finančním příspěvkem je tak individuální a závisí na preferencích zaměstnavatele i zaměstnance.

Nové trendy ve stravování

V posledních letech se čím dál více mluví o zdravém životním stylu a s ním spojeným zdravým stravováním. Pryč jsou doby, kdy frčely jednostranné diety a striktní omezování. Dnes se klade důraz na pestrost, vyváženost a především na původ a kvalitu potravin. Stále více lidí se zajímá o to, odkud jejich jídlo pochází, jak bylo vypěstováno a jaký má dopad na životní prostředí. Rostlinná strava je na vzestupu a stává se běžnou součástí jídelníčku i u těch, kteří se nehlásí k veganství či vegetariánství. Oblíbené jsou luštěniny, tofu, tempeh, quinoa a další zdroje rostlinných bílkovin. Zároveň se ale nezapomíná ani na kvalitní živočišné produkty.

Dopady pandemie na stravné

Pandemie koronaviru významně ovlivnila stravovací návyky Čechů. Uzavření restaurací a stravovacích zařízení vedlo k nárůstu vaření doma. Lidé se začali více zajímat o zdravé stravování a lokální suroviny. Mnozí objevili kouzlo domácího pečení a vaření z čerstvých surovin. Naopak, u některých skupin obyvatelstva pandemie prohloubila nezdravé stravovací návyky. Omezený přístup k čerstvým potravinám a finanční nejistota vedly k častější konzumaci levnějších, ale méně zdravých potravin.

Zvýšený zájem o vaření doma se projevil i na prodejích kuchyňských spotřebičů a kuchařek. Naopak, restaurace a stravovací zařízení čelily značným ekonomickým potížím. Mnohé z nich musely přizpůsobit své fungování a nabízet rozvoz jídel. Pandemie tak urychlila rozvoj online platforem pro objednávání jídla.

Tipy pro zaměstnavatele i zaměstnance

Pro vytvoření zdravého a produktivního pracovního prostředí je důležitá otevřená komunikace. Zaměstnavatelé by měli jasně sdělovat očekávání, firemní kulturu a benefity. Pravidelné hodnocení a zpětná vazba pomáhají k rozvoji zaměstnanců. Zaměstnanci by se naopak neměli bát sdílet své nápady, obavy nebo návrhy na zlepšení. Důležité je aktivně naslouchat a konstruktivně komunikovat. Vzájemný respekt a ochota spolupracovat jsou klíčové pro spokojenost na obou stranách. Nepodceňujte význam vzdělávání a rozvoje. Zaměstnavatelé by měli podporovat rozvoj dovedností svých zaměstnanců a nabízet jim relevantní školení. Zaměstnanci by měli být proaktivní a sami vyhledávat příležitosti k učení.

Publikováno: 10. 06. 2024

Kategorie: Finance

Autor: Nela Kolarová

Tagy: stravné 2021 | příspěvek na stravu