bradykardie

Bradykardie

Když srdce bije pomalu: Přehled o bradykardii a její diagnostice

Úvod do problematiky bradykardie Bradykardie je kardiologická diagnóza, která indikuje pomalý srdeční rytmus. Za normálních okolností by měl dospělý jedinec mít srdeční tep mezi 60 a 100 úderů za minutu. Pokud má pacient nižší srdeční tep než 60 úderů za minutu, nazývá se to bradykardií. Tato porucha může být...