regrese

Regrese

Regrese: Jak získat zpět své náklady a ušetřit peníze

Co je regrese? Regrese je ekonomický termín, který označuje zpětný vývoj nebo snížení hodnoty. V oblasti financí se regrese týká situace, kdy se náklady na určitou činnost nebo investici vracejí zpět na nižší úroveň. Regrese může nastat ve všech oblastech hospodářství a má negativní dopad na finanční stabilitu...