účetní termíny

Aktiva A Pasiva

Účetní termíny: Aktiva a pasiva - Klíčové pojmy pro správu financí

Aktiva a pasiva jsou klíčové pojmy pro správu financí. Jsou základem účetnictví a pomáhají nám porozumět finanční situaci podniku. Aktiva představují veškerý majetek, který podnik vlastní a který mu přináší ekonomické výhody. Na druhou stranu pasiva jsou zdroje, které podnik používá k financování svých...