Zjistěte vše o Bohemia Faktoring: Finanční pomoc pro vaši firmu

Co je faktoring a jak funguje?

Faktoring je finanční služba, která umožňuje firmám získat okamžitou hotovost za své neuhrazené faktury. Faktoringová společnost (faktor) přebírá pohledávky od podnikatele a poskytuje mu peníze v hodnotě zhruba 80-90 % fakturované částky. Po zaplacení faktury zákazníkem obdrží podnikatel zbývající částka od faktora minus provize. Tímto způsobem se podnikatel vyhne problémům spojeným s neplacením faktur a zlepší si cash flow své firmy. Faktoring také snižuje riziko neplacených pohledávek a umožňuje podnikatelům efektivněji plánovat své finanční tok.

Výhody a nevýhody faktoringu pro podnikatele.

Výhody faktoringu pro podnikatele spočívají v okamžité likviditě prostředků, zlepšení cash flow a snížení rizika neplacení faktur. Faktoring umožňuje firmám rychle získat peníze za své faktury a tím lépe plánovat své finanční tok. Další výhodou je možnost přesunout riziko neplacených faktur na faktoringovou společnost. Na druhou stranu mohou být nevýhodami vyšší náklady oproti tradičním formám financování a možná ztráta kontroly nad komunikací se zákazníky ohledně plateb. Je důležité pečlivě zvážit, zda jsou výhody faktoringu pro konkrétní firmu převáženy nad jeho nevýhodami.

Jak vybrat správnou faktoringovou společnost?

Při výběru faktoringové společnosti je důležité zvážit několik klíčových faktorů. Zaprvé je nezbytné posoudit renomé a zkušenosti společnosti na trhu. Dále je důležité zohlednit nabízené služby a podmínky, jako například výše poplatků, doba splatnosti faktur či úroveň zákaznické podpory. Je také vhodné prověřit reference od jiných klientů a zjistit, jak dlouho společnost již působí na trhu. Kvalitní faktoringová společnost by měla být transparentní ve svém jednání a schopná poskytnout individuální řešení pro každého klienta.

Příklady faktoringových služeb od Bohemia faktoring.

Bohemia faktoring nabízí širokou škálu faktoringových služeb pro podnikatele v České republice. Mezi nejčastěji využívané patří tzv. klasický faktoring, kdy společnost přebírá pohledávky a zajišťuje okamžitou finanční hotovost. Dále pak existuje tzv. neveřejný faktoring, který umožňuje udržet obchodní vztahy s klienty diskrétní formou financování. Bohemia faktoring také poskytuje tzv. exportní faktoring, který je ideální pro firmy zapojené do mezinárodního obchodu a potřebující podporu při řešení platebních termínů s zahraničními partnery.

Zkušenosti zákazníků s Bohemia faktoring.

Zkušenosti zákazníků s Bohemia faktoring jsou obecně velmi pozitivní. Podnikatelé oceňují rychlost a efektivitu, s jakou jim tato společnost poskytuje finanční prostředky prostřednictvím faktoringu. Kladně hodnotí také profesionální přístup zaměstnanců a individuální přístup k každému klientovi. Zákazníci uvádějí, že díky Bohemia faktoringu mohou lépe plánovat své finanční tok a růst svých firem bez obav o likviditu. Spolehlivost a transparentnost jsou klíčovými slovy, kterými zákazníci popisují své zkušenosti s touto faktoringovou společností.

Rady pro efektivní využití faktoringu pro růst podnikání.

Pro efektivní využití faktoringu pro růst podnikání je klíčové mít pevně stanovený plán cash flow a sledovat ho pravidelně. Díky faktoringu lze získat okamžitou finanční injekci, která umožní pokračovat v rozvoji firmy bez omezení likvidity. Je důležité komunikovat s faktoringovou společností o očekávaných objemech fakturace a předvídatelnosti plateb od zákazníků. Dalším tipem je vyhnout se nadměrnému zadlužení pomocí faktoringu a využít ho spíše jako nástroj k optimalizaci cash flow a zlepšení finanční stability podniku. Sledování úrokových sazeb a poplatků za faktoringové služby je také důležité pro efektivní využití této formy financování.

Publikováno: 21. 03. 2024

Kategorie: Finance

Autor: Elina Nováková

Tagy: bohemia faktoring | faktoringová společnost