Finanční tipy od OSSZ Frýdek-Místek

Ossz Frýdek Místek

Výplata důchodů

Okresní správa sociálního zabezpečení ve Frýdku-Místku (OSSZ) má na starosti výplatu důchodů pro obyvatele Frýdku-Místku a okolních obcí. OSSZ Frýdek-Místek vyplácí starostlivé důchody, invalidní důchody, vdovské a sirotčí důchody. Důchody jsou vypláceny měsíčně, a to buď na bankovní účet, nebo složenkou. Pokud chcete požádat o důchod, musíte kontaktovat OSSZ Frýdek-Místek a domluvit si schůzku. Na schůzku si s sebou vezměte všechny potřebné doklady, jako je například občanský průkaz, rodný list a potvrzení o zaměstnání. OSSZ Frýdek-Místek vám ráda pomůže s vyřízením všech formalit.

Kromě výplaty důchodů se OSSZ Frýdek-Místek zabývá také dalšími záležitostmi, jako je například:

 • Poskytování informací o sociálním zabezpečení
 • Vyřizování příspěvku na péči
 • Vyřizování příspěvku na bydlení
 • Evidence uchazečů o zaměstnání

Kontaktovat OSSZ Frýdek-Místek můžete telefonicky, e-mailem nebo osobně.

Příspěvky na bydlení

Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) ve Frýdku-Místku poskytuje občanům pomoc s náklady na bydlení formou příspěvku na bydlení. Tento příspěvek je určen pro rodiny a jednotlivce s nízkými příjmy.

Kdo má nárok na příspěvek?

Pro získání příspěvku je nutné splnit tyto podmínky:

 • Být vlastníkem nebo nájemcem bytu/domu s trvalým pobytem.
 • Příjmy žadatele a jeho rodiny nesmí přesáhnout stanovenou hranici.

Jak příspěvek získat?

Žádost o příspěvek na bydlení se podává na předepsaném formuláři, který je k dispozici:

 • Na webových stránkách OSSZ Frýdek-Místek
 • Přímo na podatelně OSSZ Frýdek-Místek
K žádosti je nutné doložit dokumenty prokazující výši příjmů a nákladů na bydlení.

Příspěvek na bydlení je důležitou formou státní sociální podpory. Pokud si myslíte, že byste na tento příspěvek mohli mít nárok, neváhejte se obrátit na OSSZ Frýdek-Místek.

Rodičovský příspěvek

Okresní správa sociálního zabezpečení ve Frýdku-Místku je místem, kam se obrací rodiče z Frýdku-Místku a okolí s žádostí o rodičovský příspěvek. Rodičovský příspěvek je určen pro rodiče, kteří se starají o nejmladší dítě. Výše příspěvku se liší a závisí na zvolené délce čerpání. Rodiče si mohou vybrat, zda budou příspěvek čerpat kratší dobu ve vyšší měsíční částce, nebo delší dobu v nižší měsíční částce. Žádost o rodičovský příspěvek se podává na předepsaném formuláři, který je k dispozici na webových stránkách okresní správy sociálního zabezpečení nebo přímo na podatelně. K žádosti je potřeba doložit rodný list dítěte a další dokumenty dle pokynů úřadu. Pracovníci OSSZ Frýdek-Místek jsou připraveni zodpovědět dotazy ohledně rodičovského příspěvku a pomoci s jeho vyřízením. Pro více informací je možné navštívit webové stránky OSSZ Frýdek-Místek nebo kontaktovat úřad telefonicky či emailem.

``` ```html

Okresní správa sociálního zabezpečení ve Frýdku-Místku je místem, kam se obrací rodiče z Frýdku-Místku a okolí s žádostí o rodičovský příspěvek. Rodičovský příspěvek je určen pro rodiče, kteří se starají o nejmladší dítě. Výše příspěvku se liší a závisí na zvolené délce čerpání. Rodiče si mohou vybrat, zda budou příspěvek čerpat kratší dobu ve vyšší měsíční částce, nebo delší dobu v nižší měsíční částce. Žádost o rodičovský příspěvek se podává na předepsaném formuláři, který je k dispozici na webových stránkách okresní správy sociálního zabezpečení nebo přímo na podatelně. K žádosti je potřeba doložit rodný list dítěte a další dokumenty dle pokynů úřadu. Pracovníci OSSZ Frýdek-Místek jsou připraveni zodpovědět dotazy ohledně rodičovského příspěvku a pomoci s jeho vyřízením. Pro více informací je možné navštívit webové stránky OSSZ Frýdek-Místek nebo kontaktovat úřad telefonicky či emailem.

Nemocenské dávky

Okresní správa sociálního zabezpečení ve Frýdku-Místku je vaše kontaktní místo pro nemocenské dávky. Jste-li zaměstnáni a onemocníte, OSSZ Frýdek-Místek vám pomůže zorientovat se v nárocích a povinnostech. Zajišťuje výplatu nemocenské, ošetřovného a vystavuje potvrzení o pracovní neschopnosti.

Vlastnost Popis
Název úřadu Okresní správa sociálního zabezpečení Frýdek-Místek
Adresa [Vložte adresu OSSZ Frýdek-Místek]
Telefon [Vložte telefonní číslo OSSZ Frýdek-Místek]
E-mail [Vložte e-mailovou adresu OSSZ Frýdek-Místek]
Úřední hodiny [Vložte úřední hodiny OSSZ Frýdek-Místek]
Dostupné služby
 • Žádosti o důchody
 • Příspěvky na bydlení
 • Rodičovský příspěvek
 • [Další služby OSSZ]

Nezapomeňte, že o nemocenské dávky je nutné žádat včas a dodat veškeré potřebné dokumenty. Informace o nemocenských dávkách, včetně potřebných formulářů, naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Keywords: nemocenské dávky, OSSZ Frýdek-Místek, okresní správa sociálního zabezpečení, nemocenská, ošetřovné, pracovní neschopnost

Zdravotní pojištění

V okrese Frýdek-Místek hraje klíčovou roli v oblasti zdravotního pojištění Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) ve Frýdku-Místku. OSSZ je zodpovědná za výběr pojistného na zdravotní pojištění od osob samostatně výdělečně činných a osob bez zdanitelných příjmů. Zároveň spolupracuje se zdravotními pojišťovnami, mezi které v České republice patří například Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP), Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP MVČR) a další. Občané Frýdku-Místku a okolí se obracejí na OSSZ s dotazy ohledně registrace, placení pojistného a s žádostmi o vydání Evropské karty zdravotního pojištění (EHIC). Pro bližší informace o zdravotním pojištění a službách OSSZ Frýdek-Místek je možné navštívit jejich webové stránky nebo se obrátit přímo na jejich pracoviště.

Sociální služby

Okres Frýdek-Místek nabízí širokou škálu sociálních služeb poskytovaných jak státními institucemi, tak neziskovými organizacemi. Mezi klíčové instituce patří OSSZ Frýdek-Místek (Okresní správa sociálního zabezpečení) a Odbor sociálních věcí Městského úřadu Frýdek-Místek.

OSSZ Frýdek-Místek spadá pod Ministerstvo práce a sociálních věcí a je zodpovědná za oblast důchodového pojištění, nemocenského pojištění a státní sociální podpory. Poskytuje informace a poradenství v oblasti sociálního zabezpečení, vyřizuje žádosti o důchody, příspěvky na bydlení a další dávky. Dále provádí kontrolu dodržování zákona o sociálním zabezpečení.

Odbor sociálních věcí se zaměřuje na pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci. Poskytuje sociální poradenství, pomoc v hmotné nouzi, příspěvek na péči, zprostředkování kontaktu s dalšími organizacemi a institucemi. Spolupracuje s neziskovými organizacemi, které ve Frýdku-Místku poskytují sociální služby, jako jsou denní stacionáře, terénní služby, azylové domy a pečovatelská služba.

Pro seniory jsou k dispozici domovy pro seniory a pečovatelské domy, které zajišťují ubytování, stravu a základní péči. Pro osoby se zdravotním postižením existují organizace poskytující sociální rehabilitaci, osobní asistenci a chráněné dílny. Rodiny s dětmi mohou využít služeb mateřských center, dětských skupin a center pro rodinu.

Informace o dostupných sociálních službách ve Frýdku-Místku lze nalézt na webových stránkách města, OSSZ a neziskových organizací. Důležité je neváhat a v případě potřeby se obrátit na příslušnou instituci nebo organizaci, která vám poskytne potřebné informace a pomoc.

Kontakt na finanční oddělení

Pro informace ohledně finančních záležitostí, jako jsou například dávky státní sociální podpory, příspěvek na péči, dávky pěstounské péče, porodné nebo pohřebné, se prosím obracejte na Okresní správu sociálního zabezpečení ve Frýdku-Místku. Kontaktovat je můžete telefonicky, emailem nebo osobně v úředních hodinách. Pro urychlení vyřízení Vaší záležitosti je vhodné mít k dispozici všechny potřebné dokumenty a informace. Přesné informace o požadovaných dokumentech naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

V případě dotazů ohledně důchodového pojištění, jako jsou například starobní důchody, invalidní důchody nebo vdovské a sirotčí důchody, kontaktujte prosím Českou správu sociálního zabezpečení. Informace o kontaktních údajích a úředních hodinách naleznete na jejich webových stránkách.

Keywords: finanční oddělení, OSSZ Frýdek-Místek, okresní správa sociálního zabezpečení, kontakt, dávky, důchody, informace

Úřední hodiny OSSZ

Okresní správa sociálního zabezpečení ve Frýdku-Místku má standardní úřední hodiny pro veřejnost. Tyto hodiny jsou nastaveny tak, aby co nejvíce vyhovovaly pracujícím občanům. OSSZ Frýdek-Místek je otevřena v pondělí a ve středu, vždy dopoledne i odpoledne. V úterý, čtvrtek a pátek je otevřeno pouze dopoledne. Konkrétní časy úředních hodin se mohou lišit, proto je vždy vhodné si je ověřit na webových stránkách OSSZ nebo telefonicky.

Pro klienty, kteří se nemohou dostavit v úředních hodinách, nabízí OSSZ Frýdek-Místek možnost objednání na konkrétní čas. Objednat se lze telefonicky nebo elektronicky.

OSSZ Frýdek-Místek sídlí na adrese … a je dostupná MHD i autem. Pro klienty je k dispozici parkoviště.

Formuláře ke stažení

Okresní správa sociálního zabezpečení ve Frýdku-Místku (OSSZ Frýdek-Místek) má k dispozici širokou škálu formulářů, které si můžete stáhnout přímo z jejich webových stránek. Tyto formuláře vám usnadní komunikaci s OSSZ a vyřízení vašich záležitostí.

Mezi nejčastěji stahované formuláře patří žádost o důchod, žádost o příspěvek na bydlení, žádost o rodičovský příspěvek a další. Formuláře jsou k dispozici ve formátu PDF a pro jejich otevření a vyplnění budete potřebovat program, který si s tímto formátem poradí.

Vyplněné formuláře pak můžete doručit osobně na podatelnu OSSZ Frýdek-Místek, zaslat poštou nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky. Pro elektronické podání je nutné mít elektronický podpis.

Nevíte si rady s vyplněním formuláře? Nezoufejte! Na webových stránkách OSSZ Frýdek-Místek naleznete také podrobné informace k jednotlivým formulářům a návod, jak je správně vyplnit. V případě nejasností se neváhejte obrátit na informační linku OSSZ, kde vám rádi poradí.